Nós

A Asociación en Defensa da Costa da Morte (ADECOM) xurde como unha iniciativa dos movementos sociais da Costa da Morte que se reúnen e acordan comezar a organizase nun proxecto común o 23 de xuño de 2020, en pleno ano da pandemia Covid-19, durante unha mesa de diálogo social convocada en reacción ao anuncio de que a Xunta talaría o Monte Pindo.

Despois de case un ano de debate, sinerxias e consensos para madurar esa idea inicial, finalmente constitúese formalmente ADECOM nunha Asemblea Xeral celebrada o 19 de xuño de 2021 en Corcubión, na que participaron unha trintena de persoas a título particular ou en nome dunha vintena de entidades que representan case 700 persoas en practicamente todos os municipios da Costa da Morte.

Nesta Asemblea aprobaronse os Estatutos, o Regulamento de Réxime Interno, a Cota social e a Comisión Rectora, que podedes coñecer a continuación:

Acta fundacional

Publicación pendente do rexistro legal

Estatutos

Publicación pendente do rexistro legal

Regulamento de Réxime Interno

Publicación pendente do rexistro legal

Comisión Rectora

  • Jorge Castelo Mourelle
  • Merche Díaz Mayán (tesoureira)
  • Yasmina Farhani Luaces
  • Juan Fernández Blanco
  • Juan Louro Cambeiro
  • Mario Maceiras Dosil (presidente)
  • Belén Pérez Martínez
  • César Pérez Martínez
  • Héctor José Soto Santos
  • Lorena Suárez Pazos (secretaria)

Dereitos e obrigas

Persoas asociadas a título individual

A cota fíxase en 12€ para as persoas que queiran sumarse individualmente, que terán un voto nas Asembleas.

Entidades federadas a título colectivo

A cota fíxase en 12€ para as entidades que acrediten ter 12 ou menos persoas asociadas, que terán un voto nas Asembleas.

As entidades máis grandes aboarán 12€ e logo 2€ máis por cada múltiplo de 10 persoas que acrediten ter asociadas (como máximo 52€). De xeito similar, as entidades terán nas Asembleas un número de votos proporcional ao número de persoas que teñan asociadas.

A seguinte táboa resume as situacións que poden producirse.


En calquera caso poderase solicitar á Comisión Rectora a exención da cota, con causa xustificada.

Publicacións populares deste blog

ADECOM constituirase en Federación comarcal o sábado 19 de xuño en Corcubión

ADECOM e veciñanza de Berdoias concéntranse contra os macroproxectos eólicos

As alcaldías da Costa da Morte deben situarse á fronte da veciñanza afectada polos eólicos